Xe 4-5 chỗ tự lái

. XE TỰ LÁI
Giá 800,000 đ
Quá giờ 100,000 đ/h
Quá Km 2,000 đ/km
. XE TỰ LÁI
Giá 500,000 đ
Quá giờ 100,000 đ/h
Quá Km 2,000 đ/km

 Xe 7 chỗ tự lái

. XE TỰ LÁI
Giá 900,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 2,000 đ/km
. XE TỰ LÁI
Giá 700,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 2,000 đ/km
. XE TỰ LÁI
Giá 800,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 2,000 đ/km

 Xe 16 chỗ

. XE TỰ LÁI
Giá 1,500,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 3,000 đ/km
.Hải Hoà
Giá 5,500,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 10,000 đ/km
.Hạ Long 3 ngày
Giá 5,000,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 10,000 đ/km
Bãi Đính - Tràng An - 1 ngày
Giá 2,400,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 10,000 đ/km

 Xe 24 chỗ

.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 2,000,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 10,000 đ/km
.Cửa Lò - 3 ngày
Giá 7,000,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 10,000 đ/km

 Xe 29 chỗ

.Đồ Sơn - 2 ngày
Giá 5,000,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km 15,000 đ/km
.Thiên Cầm - 3 ngày
Giá 9,000,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 15,000 đ/km

 Xe 35 chỗ

.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 3,500,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km Liên hệ
Nội thành Hà Nội
Giá 1,400,000 đ
Ngoài giờ 80,000 đ/h
Quá Km 8,000 đ/km

 Xe 45 chỗ

.Cát Bà - 3 Ngày
Giá 10,000,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km 20,000 đ/km
.Trà Cổ - Móng Cái - 3 ngày
Giá 17,000,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km 20,000 đ/km